top of page

News from G-Werk 5

1. Juni 2023

Drużyna - Wędrówka do Dzikiego Michla!

Wspólne zakończenie przed wakacjami w Furtwangen!

Drużyna - Wędrówka do Dzikiego Michla!

1. Juni 2023

Team – Wanderung zum Wilden Michl!

Gemeinsamer Abschluss vor den Sommerferien in Furtwangen!

Team – Wanderung zum Wilden Michl!

1. Juni 2023

Team - Hike to the Wild Michl!

Joint conclusion before the summer holidays in Furtwangen!

Team - Hike to the Wild Michl!

1. Feb. 2023

Further production area in Görlitz occupied!

Expansion in Görlitz: New production started for new customer framework order!

Further production area in Görlitz occupied!

1. Feb. 2023

Weitere Fertigungsfläche in Görlitz bezogen!

Expansion in Görlitz: Neue Produktion gestartet für Neukunden-Rahmenauftrag!

Weitere Fertigungsfläche in Görlitz bezogen!

1. Feb. 2023

Kolejny obszar produkcyjny w Görlitz zajęty!

Rozbudowa w Görlitz: Nowa produkcja dla nowego klienta!

Kolejny obszar produkcyjny w Görlitz zajęty!

1. Sept. 2022

Obiecane finansowanie!

Uzdatnianie wody kopalnianej: Wspólny innowacyjny projekt finansowany przez rząd federalny!

Obiecane finansowanie!

1. Sept. 2022

Förderung zugesagt!

Bergbauwässer aufbereiten: Gemeinsames innovatives Projekt gefördert vom Bund!

Förderung zugesagt!

1. Sept. 2022

Funding promised!

Treating mining water: Joint innovative project funded by the federal government!

Funding promised!

More on this…

More on this…
bottom of page