top of page

Obiecane finansowanie!

G-Werk 5

1. Sept. 2022

Uzdatnianie wody kopalnianej: Wspólny innowacyjny projekt finansowany przez rząd federalny!

Wraz z naszymi partnerami z FILK Freiberg Institute gGmbH, Zwickau University of Applied Sciences i WTA Technologies GmbH udało nam się uzyskać dofinansowanie od rządu federalnego na "Opracowanie i budowę systemu filtrów membranowych do uzdatniania wody kopalnianej".

Z niecierpliwością czekamy na wspólny, innowacyjny i obiecujący projekt!

bottom of page